Zał.1 Lista osób zakwalifikowanych do projektu „Europejski wymiar kształcenia zawodowego w ZS w Grójcu skierowany do uczniów technik informatyk, technik ekonomista i technik handlowiec” o numerze 2019-1-PL01-KA102-063720

Technik Informatyk

1

Filip Cibor

2

Jakub Witczak

3

Jakub Małachowski

4

Maciej Senator

5

Mateusz Ellwart

6

Jakub Sadkowski

7

Bartłomiej Zaręba

8

Kamil Wasilewski

9

Jakub Skurzanko

10

Sebastian Barszcz

11

Mateusz Klaus

12

Hubert Kozłowski

13

Kacper Jagliński

14

Jakub Rejmer

15

Patryk Gazda

16

Damian Śliwiński

17

Bartłomiej Krzyżanowski

 

Technik Ekonomista

1

Jakub Chądzyński

2

Łucja Baranowska

3

Sandra Luterek

4

Wiktoria Kucman

5

Izabela Wojtczak

6

Julia Katana

7

Mikołaj Kołecki

8

Monika Maliszewska

9

Klaudia Korczak

10

Karolina Nowakowska

11

Natalia Oryniak

12

Mateusz Król

 

Technik Handlowiec

1

Adrianna Deć

2

Adrian Dudek

3

Łukasz Geszprych

4

Aneta Tujak

5

Weronika Cieślicka

6

Przemysław Kober

 

Zał.2 Lista rezerwowa do projektu „Europejski wymiar kształcenia zawodowego w ZS w Grójcu skierowany do uczniów technik informatyk, technik ekonomista i technik handlowiec” o numerze 2019-1-PL01-KA102-063720

Mateusz Konarzewski

 

Tags:

Zał.1 Wstępna lista osób zakwalifikowanych

Technik Informatyk

1

Filip Cibor

2

Jakub Witczak

3

Jakub Małachowski

4

Maciej Senator

5

Mateusz Ellwart

6

Jakub Sadkowski

7

Bartłomiej Zaręba

8

Kamil Wasilewski

9

Jakub Skurzanko

10

Sebastian Barszcz

11

Mateusz Klaus

12

Hubert Kozłowski

13

Kacper Jagliński

14

Jakub Rejmer

15

Patryk Gazda

16

Damian Śliwiński

17

Bartłomiej Krzyżanowski

 

Technik Ekonomista

1

Jakub Chądzyński

2

Łucja Baranowska

3

Sandra Luterek

4

Wiktoria Kucman

5

Izabela Wojtczak

6

Julia Katana

7

Mikołaj Kołecki

8

Monika Maliszewska

9

Klaudia Korczak

10

Karolina Nowakowska

11

Natalia Oryniak

12

Mateusz Król

 

Technik Handlowiec

1

Adrianna Deć

2

Adrian Dudek

3

Łukasz Geszprych

4

Aneta Tujak

5

Weronika Cieślicka

6

Przemysław Kober

 

Zał.1 Wstępna lista rezerwowa Technik Informatyk

Mateusz Konarzewski

 

Tags:

Poniżej zamieszczamy, dokumenty do pobrania związane z procedurą rekrutacji do projektu:

„Europejski wymiar kształcenia zawodowego w ZS w Grójcu skierowany do uczniów technik informatyk, technik ekonomista i technik handlowiec” o numerze 2019-1-PL01-KA102-063720 w ramach projektu Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Chętnych zapraszamy do zapoznania się i zgłaszania kandydatury.

Dokumenty składamy w sekretariacie uczniowskim szkoły.

Załączniki:
Pobierz plik (regulaminErasmusPlus.pdf)Regulamin Rekrutacji[Regulamin rekrutacji do projektu]
Pobierz plik (zalacznik1.pdf)Załącznik 1[Formularz zgłoszeniowy dla osoby uczącej się.]
Pobierz plik (zalacznik2.pdf)Załącznik 2[Formularz zgłoszeniowy dla absolwenta]
Pobierz plik (zalacznik3.pdf)Załącznik 3[Instrukcja wypełniania formularzy zgłoszeniowych]
Pobierz plik (zalacznik4.pdf)Załącznik 4[Wzór protokołu z rekrutacji wraz ze wzorami list rankingowych]
Pobierz plik (zalacznik5.pdf)Załącznik 5[Wzór umowy z uczestnikiem]
Tags:

Projekt „Europejski wymiar kształcenia zawodowego w ZS w Grójcu skierowany do uczniów technik informatyk, technik ekonomista i technik handlowiec” o numerze 2019-1-PL01-KA102-063720 w ramach projektu Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Wszyscy uczniowie i uczennice zainteresowani wzięciem udziału w projekcie powinni zapoznać się w załączonym w niniejszym artykule programem praktyk. Program był opracowany na etapie wnioskowania wspólnie z naszym ponadnarodowym partnerem i w tym kształcie będzie realizowany. Jeśli po zapoznaniu się będziecie mieli uwagi lub sugestię prosimy o przekazywanie ich Pani Ewie Banaszek – Koordynatorowi Projektu.

Załączniki:
Pobierz plik (Program_praktyk.pdf)Program praktyk[PO WER Erasmus+]
Tags:

Projekt „Europejski wymiar kształcenia zawodowego w ZS w Grójcu skierowany do uczniów technik informatyk, technik ekonomista i technik handlowiec” o numerze 2019-1-PL01-KA102-063720 w ramach projektu Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków POWER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe

Współfinansowanie – Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Numer umowy: 2019-1-PL01-KA102-063720

Wartość projektu – 268 814,68 PLN

Kwota dofinansowania – 268 814,68 PLN

Data rozpoczęcia i zakończenia projektu – 2019-09-02 - 2020-11-01

Cel projektu

Zwiększenie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji zawodowych 35 uczniów i uczennic ZS w Grójcu kształcących się na kierunkach technik ekonomista, technik handlowiec, technik informatyk.

Opis projektu

Projekt „Europejski wymiar kształcenia zawodowego w ZS Grójec skierowany do uczniów technik informatyk, technik ekonomista i technik handlowiec” zostanie zorganizowany w partnerstwie Zespół Szkół im. Armii Krajowej Obwodu "Głuszec" - Grójec w Grójcu oraz greckiej instytucji przyjmującej Olympus Education Services. Działania projektowe obejmą 35 uczniów i uczennic ZS w Grójcu, kształcących się na kierunkach technik informatyk (15), technik ekonomista (15) i technik handlowiec (5) oraz 3 nauczycieli/opiekunów. W ramach projektu zaplanowano jedną mobilność uczniów, która odbędzie się w maju 2019 roku. Mobilność zostanie poprzedzona zajęciami przygotowawczymi. W miejscu odbywana mobilności, zakładach pracy, z którymi współpracuje grecki Partner, zostanie zrealizowany program praktyk zgodnie z założeniami, pozwalającymi na uzyskanie określonych efektów kształcenia. Uczestnicy projektu odbywać będą praktyki od poniedziałku do piątku po 6 godzin dziennie przez 10 dni. Każdemu kierunkowi kształcenia zostanie przydzielony opiekun merytoryczny, odpowiedzialny za proces kształcenia, rozwój kompetencji zawodowych, bezpieczeństwo, ocenę i weryfikację efektów kształcenia. Uzupełnieniem programu praktyk będzie dwudniowy program kulturowy przeznaczony na zwiedzanie, rozwój osobisty i społeczny. Podsumowanie mobilności będzie weryfikacja efektów uczenia się przeprowadzona przez mentorów, oraz nauczycieli/opiekunów na podstawie zebranych materiałów, poczynionych obserwacji oraz opinii. Efekty zostaną potwierdzone za pomocą certyfikatów, indywidualnych wykazów osiągnięć i dokumentów Europass. Nowe umiejętności wiedza i doświadczenie, które uczestnicy zdobędą podczas zagranicznych praktyk stanowi doskonałe uzupełnienie szkolnych efektów kształcenia zawodowego.

Tags:

Aktualne Projekty w szkole

Wykonanie strony i administracja: © Krzysztof Karwan. 2017-2020 Zespół Szkół im. Armii Krajowej Obwodu "Głuszec" - Grójec.