Uwaga!

Strona tymczasowa(zastępcza) ZSP Grójec
z najważniejszym informacjami:

Nowa strona zspgrojec.eu jest aktualnie w opracowaniu i zostanie aktywowana za kilkanaście dni. Zapraszamy wkrótce!

Lista plików do pobrania w/s REKRUTACJI 2017/2018

W roku szkolnym 2017/2018 planowany jest nabór do następujących typów szkół dla młodzieży:

4 – letniego technikum dla absolwentów gimnazjum, w zawodach:

 • technik ekonomista
 • technik mechanik
 • technik informatyk
 • technik handlowiec
 • technik spedytor - NOWOŚĆ
 • technik organizacji reklamy - NOWOŚĆ
 • 3 – letniego liceum ogólnokształcącego:

 • z innowacją wojskową - NOWOŚĆ
 • z innowacją turystyczną - NOWOŚĆ
 • 3 – letniej szkoły branżowej I stopnia kształcącej w zawodach: Mechanik pojazdów samochodowych, Sprzedawca, Kucharz, Operator urządzeń przemysłu chemicznego, Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, Malarz – tapeciarz, Lakiernik, Kominiarz, Fryzjer, Murarz – tynkarz, Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, Blacharz samochodowy, Ślusarz, Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych, Elektryk, Elektromechanik pojazdów samochodowych, Elektromechanik, Cukiernik, Piekarz, Stolarz i w innych zawodach zgodnie z kwalifikacją zawodów (Dz. U. z 2017 poz. 622)


  Terminy rekrutacji zasadniczej

  Lp.

  Rodzaj czynności

  Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

  1.

  Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz
  z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

  od 8 maja 2017
  od godz. 10.00
  do 19 maja 2017
  do godz. 15.00

  2.

  Możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły

  16 czerwca 2017
  od godz. 10.00
  do 19 czerwca 2017
  do godz. 16.00

  3.

  Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej
  o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

  od 23 czerwca 2017
  od godz. 12.00
  do 28 czerwca 2017
  do godz. 16.00.

  4.

  Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 uso

  od 8 maja 2017
  do 5 lipca 2017

  (najpóźniej do 20 czerwca możliwość wystąpienia komisji rekrutacyjnej do właściwego organu o weryfikację warunków określonych w art. 20t uso)

  5.

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia

  do 5 lipca 2017
  do godz. 16.00

  6.

  Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły

  od 6 lipca 2017
  od godz. 10.00
  do 7 lipca 2017
  do godz. 16.00.

  7.

  Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej), a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

  od 6 lipca 2017
  od godz. 10.00
  do 14 lipca 2017
  do godz. 12.00.

  8.

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

  do 14 lipca 2017
  do godz. 16.00.

  9.

  Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

  do 14 lipca 2017
  do godz. 16.00.


  Terminy rekrutacji uzupełniającej

  Lp.

  Rodzaj czynności

  Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

  1.

  Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz
  z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

   od 10 sierpnia 2017
  od godz. 10.00
  do 14 sierpnia 2017
  do godz. 16.00

  wydanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie

  2.

  Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 uso

   od 10 sierpnia 2017
  do 28 sierpnia 2017

  (najpóźniej do 14 sierpnia możliwość wystąpienia komisji rekrutacyjnej do właściwego organu o weryfikację warunków określonych w art. 20t uso)

  3.

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia

  do 28 sierpnia 2017
  do godz. 12.00

  4.

  Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły

  Przy składaniu wniosku do szkoły

  5.

  Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej), a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

  od 29 sierpnia 2017
  od godz. 8.00
  do 30 sierpnia 2017
  do godz. 16.00.

  6.

  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

  do 30 sierpnia 2017
  do godz. 16.00.

  7.

  Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

  do 30 sierpnia 2017
  do godz. 16.00.