Procedury szkolne

Załączniki:
Pobierz plik (arkusze_zsgrojec.pdf)Procedura wypełniania arkuszy szkolnych[Procedur wypełniania arkuszy ocen w Zespole Szkół im. Armii Krajowej Obwodu „Głuszec” Grójec w Grójcu]154 kB
Pobierz plik (monitorowanie_realizacji_podst_progr.pdf)Procedura Nr5[Procedura kontroli i monitorowania realizacji podstawy programowej w ZSP Grójec]186 kB
Pobierz plik (procedura_1.doc)Procedura Nr1[Procedura postępowania w przypadku podejrzenia posiadania przez ucznia środków odurzających lub substancji psychotropowych]34 kB
Pobierz plik (procedura_2.doc)Procedura Nr2[Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że na terenie szkoły przebywa uczeń znajdujący się pod wpływem alkoholu lub narkotyków]38 kB
Pobierz plik (procedura_3.doc)Procedura Nr3[Procedura oceniania nauczycieli]62 kB
Pobierz plik (procedura_4.doc)Procedura Nr4[Procedura zatwierdzania wykazu podręczników]51 kB
Pobierz plik (proc_przyj_uczniow.docx)Procedura Nr6[Procedura przyjmowania uczniów w trakcie roku szkolnego]36 kB
Pobierz plik (proc_zwalniani_wf.docx)Procedura Nr7[Procedura zwalniania uczniów z wychowania fizycznego]31 kB
Pobierz plik (proc_zwol_z_2_jezyka.docx)Procedura Nr8[Procedura zwalniania ucznia z nauki z drugiego języka obcego]29 kB
Pobierz plik (prot_klas_z_innej_szkoly.doc)Protokół egzaminu dla uczniów dochodzących[Protokół egzaminu klasyfikacyjnego dla przyjmowanych uczniów (dochodzących z innej szkoły)]31 kB
Pobierz plik (zagrozenia_zew.doc)Procedury na wypadek zagrożeń zewnętrznych w ZS Grójec[PROJEKT do konsultacji]90 kB
Pobierz plik (Zalacznik_4a.docx)Procedura Nr4a[Procedura dopuszczenia programów nauczania, podręczników, materiałów ćwiczeniowych oraz materiałów edukacyjnych do użytku szkolnego.]21 kB

Najlepsze Technika w Polsce

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w ZS im. AK Obwodu "Głuszec” - Grójec w Grójcu jest wśród najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł "SREBRNEJ Szkoły 2021"

Zrealizowane Projekty w Szkole

Jesteś NASZYM Absolwentem? - Weź udział w ANKIECIE

Wyniki maturalne 2018

Matematyka
Język polski
Język angielski

Wyniki maturalne 2017

Matematyka
Język polski
Język angielski
Wykonanie strony i administracja: © Krzysztof Karwan. 2017-2021 Zespół Szkół im. Armii Krajowej Obwodu "Głuszec" - Grójec.