Załączniki:
Pobierz plik (ZSGrojec_Branzowa.pdf)Statut Branżowej Szkoły I Stopnia[2019 - STATUT Branżowej Szkoły I Stopnia w Grójcu w Zespole Szkół im. Amii Krajowej Obwodu „Głuszec”- Grójec w Grójcu ]790 kB
Pobierz plik (ZSGrojec_Liceum.pdf)Statut Liceum Ogólnokształcącego[2019 - STATUT Liceum Ogólnokształcącego w Grójcu w Zespole Szkół im. Amii Krajowej Obwodu „Głuszec”- Grójec w Grójcu]766 kB
Pobierz plik (ZSGrojec_Statut_Zalacznik.pdf)Statut Zespołu Szkół[2019 - STATUT Zespołu Szkół im. Amii Krajowej Obwodu „Głuszec”- Grójec w Grójcu ]488 kB
Pobierz plik (ZSGrojec_Technikum.pdf)Statut Technikum[2019 - STATUT Technikum w Grójcu w Zespole Szkół im. Amii Krajowej Obwodu „Głuszec”- Grójec w Grójcu]788 kB

Załączniki:
Pobierz plik (harm_urocz_20_21.docx)Harmonogram uroczystości szkolnych[ NOWY ! - 2020/2021 - Harmonogram uroczystości szkolnych]13 kB
Pobierz plik (kal_roku_szko_20_21.docx)Kalendarz roku szkolnego[NOWY ! - 2020/2021 - Kalendarz roku szkolnego]16 kB
Pobierz plik (plan_pracy_20_21.docx)Plan pracy szkoły[NOWY ! - 2020/2021 - Plan pracy szkoły]117 kB
Pobierz plik (prog_prof_wych_20_21.docx)Program profilaktyczno - wychowawczy[NOWY ! - 2020/2021 - Program profilaktyczno - wychowawczy]167 kB
Pobierz plik (Regulamin e-dziennika.pdf)Regulamin E-Dziennika[Regulamin korzystania z Dziennika Elektroniczengo w ZSP Grójec]931 kB
Pobierz plik (Regulamin Rady Pedagogicznej Maj 2018.pdf)Regulamin pracy Rady Pedagogicznej[Regulamin pracy Rady Pedagogicznej w ZSP Grójec - dokument zeskanowany]1299 kB
Pobierz plik (regulamin_dyzurow_nauczycieli2.pdf)Regulamin dyżurów nauczycieli[Regulamin dyżurów nauczycieli w ZSP Grójec]192 kB
Pobierz plik (reg_biblio-kopia.pdf)Regulamin Działalności Biblioteki[Regulamin Działalności Biblioteki Szkolnej ZSP Grójec]14 kB
Pobierz plik (reg_fun_strony_www.pdf)Regulamin Strony Internetowej[Regulamin funkcjonowania strony internetowej ZSP Grójec]205 kB
Tags:

Załączniki:
Pobierz plik (monitorowanie_realizacji_podst_progr.pdf)Procedura Nr5[Procedura kontroli i monitorowania realizacji podstawy programowej w ZSP Grójec]186 kB
Pobierz plik (procedura_1.doc)Procedura Nr1[Procedura postępowania w przypadku podejrzenia posiadania przez ucznia środków odurzających lub substancji psychotropowych]34 kB
Pobierz plik (procedura_2.doc)Procedura Nr2[Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że na terenie szkoły przebywa uczeń znajdujący się pod wpływem alkoholu lub narkotyków]38 kB
Pobierz plik (procedura_3.doc)Procedura Nr3[Procedura oceniania nauczycieli]62 kB
Pobierz plik (procedura_4.doc)Procedura Nr4[Procedura zatwierdzania wykazu podręczników]51 kB
Pobierz plik (proc_przyj_uczniow.docx)Procedura Nr6[Procedura przyjmowania uczniów w trakcie roku szkolnego]36 kB
Pobierz plik (proc_zwalniani_wf.docx)Procedura Nr7[Procedura zwalniania uczniów z wychowania fizycznego]31 kB
Pobierz plik (proc_zwol_z_2_jezyka.docx)Procedura Nr8[Procedura zwalniania ucznia z nauki z drugiego języka obcego]29 kB
Pobierz plik (Zalacznik_4a.docx)Procedura Nr4a[Procedura dopuszczenia programów nauczania, podręczników, materiałów ćwiczeniowych oraz materiałów edukacyjnych do użytku szkolnego.]21 kB

Załączniki:
Pobierz plik (regulamin_zfss.doc)Regulamin[Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych]5020 kB
Pobierz plik (zalacznik_1.doc)Załącznik 1[Oświadczenie o dochodach rodziny pracownika występującego z wnioskiem o otrzymanie świadczenia z ZFŚS]36 kB
Pobierz plik (zalacznik_2.doc)Załącznik 2[Wysokość dofinansowania świadczeń z ZFŚS w zależności od dochodu na 1 osobę]28 kB
Pobierz plik (zalacznik_3a.doc)Załącznik 3a[Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku]28 kB
Pobierz plik (zalacznik_3b.doc)Załącznik 3b[Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku dziecka]34 kB
Pobierz plik (zalacznik_3c.doc)Załącznik 3c[Wniosek o przyznanie zapomogi (zdrowotnej, losowej, socjalnej)]30 kB
Pobierz plik (zalacznik_3d.doc)Załącznik 3d[Wniosek o świadczenie pieniężne związane ze zwiększonym zapotrzebowaniem jesienno - zimowym]29 kB
Pobierz plik (zalacznik_3e.doc)Załacznik 3e[Wniosek o przyznanie pożyczki ZFŚS na cele mieszkaniowe]31 kB
Pobierz plik (zalacznik_4.doc)Załącznik 4[Umowa pożyczki z ZFŚS na cele mieszkaniowe ]34 kB

Aktualne Projekty w szkole

Projekt Syntea

100 lat NIEPODLEGŁEJ POLSKI

Najlepsze Technika w Polsce

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w ZSP im. AK Obwodu "Głuszec”-Grójec w Grójcu jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Brązowej Szkoły 2018"

Jesteś NASZYM Absolwentem? - Weź udział w ANKIECIE

Nasz Wolontariat

NASZE SUKCESY - Wyniki MATUR 2017

NASZE SUKCESY - Wyniki MATUR 2018

Matematyka
Język polski
Język angielski
Matematyka
Język polski
Język angielski
Wykonanie strony i administracja: © Krzysztof Karwan. 2017-2020 Zespół Szkół im. Armii Krajowej Obwodu "Głuszec" - Grójec.