Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej oraz w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2021 r.

Załączniki:
Pobierz plik (pomoce_pisemny_2021.pdf)Materiały i pomoce - część pisemna[Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2021 r.]318 kB
Pobierz plik (pomoce_praktyczny_2021.pdf)Materiały i pomoce - część praktyczna[Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2021 r.]700 kB

           DATA

    LICZBA ZDAJĄCYCH

SALA EGZAMINACYJNA

MODEL

CZĘŚĆ PISEMNA

12.01.2021 (wtorek)

godz. 8:00

4 uczniów T –  kwalifikacja EE.08

 Sala nr 49

 

12.01.2021 (wtorek)

godz. 10:00

2 uczniów T –  kwalifikacja AU.35

12 uczniów T – kwalifikacja AU.31

2 uczniów BS - kwalifikacja MG.18, TG.07

Sala 2 /świetlica/

 

 12.01.2021 (wtorek)

godz. 12:00

21 uczniów T – kwalifikacja AU.36

6 uczniów T – kwalifikacja AU.25

Sala nr 1 (duża sala gimnastyczna)

 

12.01.2021 (wtorek)

godz. 12:00

8 uczniów  T – kwalifikacja EE.09

(klasa IV i nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9)

Sala nr 49

 

12.01.2021 (wtorek)

godz. 12:00

9 uczniów  T – kwalifikacja EE.09

(klasa IV i nr: 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20)

Sala nr 50

 

12.01.2021 (wtorek)

godz. 14:00

9 uczniów  T – kwalifikacja EE.09

(klasa IV i nr: 7, 11, 12, 21, 22, 23, 24, 25, 26)

Sala nr 49

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA 

11.01.2021 (poniedziałek)

godz. 9:00

12 uczniów T – kwalifikacja  AU.31

Klasa IV ds.

Sala nr 18

d

14.01.2021 (czwartek)

godz. 8:00

1 absolwent T -kwalifikacja  E.14

Sala nr 50

dk

15.01.2021 (piątek)

godz. 9:00

8 uczniów T – kwalifikacja  AU.35

Klasa III a

Sala nr 40

dk

15.01.2021 (piątek)

godz. 9:00

6 uczniów T – kwalifikacja  AU.25

Klasa IV ds

Sala nr 36

dk

18.01.2021 (poniedziałek)

godz. 9:00

8 uczniów T – kwalifikacja  AU.36

(klasa IV a nr: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9,18)

Sala nr 36

dk

18.01.2021 (poniedziałek)

godz. 9:00

8 uczniów T– kwalifikacja AU.36

(klasa IV a nr: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17)

Sala nr 40

dk

18.01.2021 (poniedziałek)

godz. 15:00

5 uczniów  T– kwalifikacja AU.36

(klasa IV a nr: 5, 7, 19, 20, 21)

2 absolwentów  T -kwalifikacja  A.36

Sala nr 40

dk

20.01.2021 (środa)

godz. 8:00

7 uczniów  T – kwalifikacja EE.09

(klasa IV i nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8)

Sala nr 49

dk

20.01.2021 (środa)

godz. 8:00

10 uczniów  T – kwalifikacja EE.09

(klasa IV i nr: 9, 10, 13,14, 15, 16, 17, 18, 19, 20)

Sala 50

dk

 20.01.2021 (środa)

godz. 12:00

9 uczniów  T – kwalifikacja EE.09

(klasa IV i nr: 7, 11, 12, 21, 22, 23, 24, 25, 26)

Sala 50

dk

25.01.2021 (poniedziałek)

godz. 8:00

4 uczniów T – kwalifikacja EE.08

(klasa IV i nr: 3, 5, 6, 9 )       

Sala 32

wk

25.01.2021 (poniedziałek)

godz. 12:30

4 uczniów T – kwalifikacja EE.08

(klasa IV i nr: 10, 16, 17, 25)

Sala 32

wk

25.01.2021 (poniedziałek)

godz. 17:00

4 uczniów T – kwalifikacja EE.08

(klasa IV i nr: 7, 11, 12 oraz  1 uczeń Niepublicznego Technikum w Grójcu)

Sala 32

wk

 

Umieszczamy poniżej pliki do pobrania i zapoznania się:

 • INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021
 • Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodziew 2021 roku
Załączniki:
Pobierz plik (harmonogram.pdf)Harmonogram[Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodziew 2021 roku]656 kB

Dotyczy opłat dokonywanych od 1 września 2020 r.


Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest odpłatny dla [1]:

 1. absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych (opłata wymagana w przypadku przystępowania do egzaminu z danej kwalifikacji po raz trzeci i kolejny),
 2. osób, które ukończyły kwalifikacyjne kursy zawodowe (opłata wymagana w przypadku przystępowania do egzaminu z danej kwalifikacji po raz trzeci i kolejny),
 3. osób, które przystępują do egzaminu eksternistycznego zawodowego (opłata wymagana za każde przystąpienie do egzaminu),
 4. uczniów będących młodocianymi pracownikami (opłata wymagana za każde przystąpienie do egzaminu),
 5. osób, które ukończyły praktyczną naukę zawodu dorosłych lub przyuczenie do pracy dorosłych (opłata wymagana za każde przystąpienie do egzaminu).

Wysokość opłat za egzamin:

 • część pisemna i praktyczna – 222,53 zł,
 • część pisemna – 74,18 zł (1/3 opłaty)
 • część praktyczna – 148,35 zł (2/3 opłaty)

 

Opłaty dokonuje się na konto bankowe OKE w Warszawie:

80 1010 1010 0109 0822 3100 0000

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie; ul. Plac Europejski 3; 00-844 Warszawa

W tytule przelewu należy wpisać:

 • imię i nazwisko oraz nr PESEL przystępującego do egzaminu
 • oznaczenie kwalifikacji

 

Dowód wniesienia opłaty składa się dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż na 30 dni przed terminem tego egzaminu

(jako termin egzaminu przyjmuje się datę pierwszego egzaminu w danej sesji egzaminacyjnej, określoną harmonogramie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie)

[1] Podstawa prawna: art. 44zzzu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327), dotyczy podstawy programowej 2012 – kwalifikacje jednoliterowe oraz podstawy programowej 2017 – kwalifikacje dwuliterowe; rozporządzenie MEN z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1717).

Najlepsze Technika w Polsce

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w ZS im. AK Obwodu "Głuszec” - Grójec w Grójcu jest wśród najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł "SREBRNEJ Szkoły 2021"

Zrealizowane Projekty w Szkole

Jesteś NASZYM Absolwentem? - Weź udział w ANKIECIE

Wyniki maturalne 2018

Matematyka
Język polski
Język angielski

Wyniki maturalne 2017

Matematyka
Język polski
Język angielski
Wykonanie strony i administracja: © Krzysztof Karwan. 2017-2021 Zespół Szkół im. Armii Krajowej Obwodu "Głuszec" - Grójec.