Załączniki:
Pobierz plik (statut_branzowa.pdf)Statut Branżowej Szkoły I Stopnia[2021 - STATUT Branżowej Szkoły I Stopnia w Grójcu w Zespole Szkół im. Amii Krajowej Obwodu „Głuszec”- Grójec w Grójcu ]754 kB
Pobierz plik (ZSGrojec_Liceum.pdf)Statut Liceum Ogólnokształcącego[2019 - STATUT Liceum Ogólnokształcącego w Grójcu w Zespole Szkół im. Amii Krajowej Obwodu „Głuszec”- Grójec w Grójcu]766 kB
Pobierz plik (ZSGrojec_Statut_Zalacznik.pdf)Statut Zespołu Szkół[2019 - STATUT Zespołu Szkół im. Amii Krajowej Obwodu „Głuszec”- Grójec w Grójcu ]488 kB
Pobierz plik (ZSGrojec_Technikum.pdf)Statut Technikum[2019 - STATUT Technikum w Grójcu w Zespole Szkół im. Amii Krajowej Obwodu „Głuszec”- Grójec w Grójcu]788 kB

Załączniki:
Pobierz plik (harm_urocz_20_21.docx)Harmonogram uroczystości szkolnych[ NOWY ! - 2020/2021 - Harmonogram uroczystości szkolnych]13 kB
Pobierz plik (kal_roku_szko_20_21.docx)Kalendarz roku szkolnego[NOWY ! - 2020/2021 - Kalendarz roku szkolnego]16 kB
Pobierz plik (koncepcja.doc)Koncepcja pracy szkoły na lata 2018-2023[2018/2023 - PROJEKT do konsultacji]90 kB
Pobierz plik (monitoring_regulamin.pdf)Regulamin - Monitoring Szkolny[Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Zespołu Szkół im. Armii Krajowej Obwodu „Głuszec”-Grójec w Grójcu]252 kB
Pobierz plik (plan_pracy_20_21.docx)Plan pracy szkoły[NOWY ! - 2020/2021 - Plan pracy szkoły]117 kB
Pobierz plik (prog_prof_wych_20_21.docx)Program profilaktyczno - wychowawczy[NOWY ! - 2020/2021 - Program profilaktyczno - wychowawczy]167 kB
Pobierz plik (Regulamin e-dziennika.pdf)Regulamin E-Dziennika[Regulamin korzystania z Dziennika Elektroniczengo w ZS Grójec]931 kB
Pobierz plik (Regulamin Rady Pedagogicznej Maj 2018.pdf)Regulamin pracy Rady Pedagogicznej[Regulamin pracy Rady Pedagogicznej w ZS Grójec - dokument zeskanowany]1299 kB
Pobierz plik (regulamin_dyzurow.docx)Regulamin dyżurów nauczycieli[Regulamin dyżurów nauczycieli w ZS Grójec]12 kB
Pobierz plik (regulamin_praktyczna_nauka_zawodu.pdf)Regulamin - Praktyczna Nauka Zawodu[REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W ZESPOLE SZKÓŁ im. ARMII KRAJOWEJ OBWODU „GŁUSZEC”-GRÓJEC w GRÓJCU]177 kB
Pobierz plik (reg_biblio-kopia.pdf)Regulamin Działalności Biblioteki[Regulamin Działalności Biblioteki Szkolnej ZS Grójec]14 kB
Pobierz plik (reg_fun_strony_www.pdf)Regulamin Strony Internetowej[Regulamin funkcjonowania strony internetowej ZS Grójec]205 kB
Pobierz plik (zs_zawody_podstawa.pdf)Zestawienie zawodów - Branżowa[ZESTAWIENIE ZAWODÓW NAUCZANYCH W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA – W ZESPOLE SZKÓŁ W GRÓJCU - 2020/2021]116 kB
Tags:

Załączniki:
Pobierz plik (arkusze_zsgrojec.pdf)Procedura wypełniania arkuszy szkolnych[Procedur wypełniania arkuszy ocen w Zespole Szkół im. Armii Krajowej Obwodu „Głuszec” Grójec w Grójcu]154 kB
Pobierz plik (monitorowanie_realizacji_podst_progr.pdf)Procedura Nr5[Procedura kontroli i monitorowania realizacji podstawy programowej w ZSP Grójec]186 kB
Pobierz plik (procedura_1.doc)Procedura Nr1[Procedura postępowania w przypadku podejrzenia posiadania przez ucznia środków odurzających lub substancji psychotropowych]34 kB
Pobierz plik (procedura_2.doc)Procedura Nr2[Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że na terenie szkoły przebywa uczeń znajdujący się pod wpływem alkoholu lub narkotyków]38 kB
Pobierz plik (procedura_3.doc)Procedura Nr3[Procedura oceniania nauczycieli]62 kB
Pobierz plik (procedura_4.doc)Procedura Nr4[Procedura zatwierdzania wykazu podręczników]51 kB
Pobierz plik (proc_przyj_uczniow.docx)Procedura Nr6[Procedura przyjmowania uczniów w trakcie roku szkolnego]36 kB
Pobierz plik (proc_zwalniani_wf.docx)Procedura Nr7[Procedura zwalniania uczniów z wychowania fizycznego]31 kB
Pobierz plik (proc_zwol_z_2_jezyka.docx)Procedura Nr8[Procedura zwalniania ucznia z nauki z drugiego języka obcego]29 kB
Pobierz plik (prot_klas_z_innej_szkoly.doc)Protokół egzaminu dla uczniów dochodzących[Protokół egzaminu klasyfikacyjnego dla przyjmowanych uczniów (dochodzących z innej szkoły)]31 kB
Pobierz plik (zagrozenia_zew.doc)Procedury na wypadek zagrożeń zewnętrznych[Procedury na wypadek zagrożeń zewnętrznych w ZS Grójec]91 kB
Pobierz plik (Zalacznik_4a.docx)Procedura Nr4a - Aktualizacja 25.05.2021[Procedura dopuszczenia programów nauczania, podręczników, materiałów ćwiczeniowych oraz materiałów edukacyjnych do użytku szkolnego.]22 kB

Załączniki:
Pobierz plik (regulamin_zfss.doc)Regulamin[Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych]5020 kB
Pobierz plik (zalacznik_1.doc)Załącznik 1[Oświadczenie o dochodach rodziny pracownika występującego z wnioskiem o otrzymanie świadczenia z ZFŚS]36 kB
Pobierz plik (zalacznik_2.doc)Załącznik 2[Wysokość dofinansowania świadczeń z ZFŚS w zależności od dochodu na 1 osobę]28 kB
Pobierz plik (zalacznik_3a.doc)Załącznik 3a[Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku]28 kB
Pobierz plik (zalacznik_3b.doc)Załącznik 3b[Wniosek o przyznanie dofinansowania do wypoczynku dziecka]34 kB
Pobierz plik (zalacznik_3c.doc)Załącznik 3c[Wniosek o przyznanie zapomogi (zdrowotnej, losowej, socjalnej)]30 kB
Pobierz plik (zalacznik_3d.doc)Załącznik 3d[Wniosek o świadczenie pieniężne związane ze zwiększonym zapotrzebowaniem jesienno - zimowym]29 kB
Pobierz plik (zalacznik_3e.doc)Załacznik 3e[Wniosek o przyznanie pożyczki ZFŚS na cele mieszkaniowe]31 kB
Pobierz plik (zalacznik_4.doc)Załącznik 4[Umowa pożyczki z ZFŚS na cele mieszkaniowe ]34 kB

Podkategorie

Najlepsze Technika w Polsce

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w ZS im. AK Obwodu "Głuszec” - Grójec w Grójcu jest wśród najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł "SREBRNEJ Szkoły 2021"

Jesteś NASZYM Absolwentem? - Weź udział w ANKIECIE

Wyniki maturalne 2018

Matematyka
Język polski
Język angielski

Wyniki maturalne 2017

Matematyka
Język polski
Język angielski
Wykonanie strony i administracja: © Krzysztof Karwan. 2017-2021 Zespół Szkół im. Armii Krajowej Obwodu "Głuszec" - Grójec.