Harmonogram zebrań z Rodzicami w roku szkolnym 2019/2020

Lp. Tematyka Termin

1

Zebranie z rodzicami, spotkanie z przedstawicielami firm ubezpieczeniowych. Spotkanie z rodzicami w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej klasy 1-4

Przedstawienie:

 • kalendarz roku szkolnego 2019/2020
 • statut i SO
 • plan pracy wychowawczej klasy
 • spraw organizacyjnych klasy (wybór klasowej Rady Rodziców, ubezpieczenie)
 • projekt unijny

Informacje dotyczące dziennika elektronicznego

 • wpływ frekwencji na ocenianie uczniów
 • przepisów dotyczących egzaminu maturalnego
 • przepisów dotyczących egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
 • zasady bezpieczeństwa w szkole
 • informacji dotyczącej wyprawki szkolnej
 • komunikaty

19 września 2019

2

Spotkanie z rodzicami w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej klasy 1

25 września 2019

3

Zebranie z rodzicami i omówienie wyników nauczania i wychowania

 • 16.30 klasy pierwsze po szkole podstawowej i po gimnazjum
 • 17.30 klasy drugie, trzecie, czwarte po gimnazjum

Zebrania rozpoczną się spotkaniem w sali gimnastycznej, następnie z wychowawcami  w wyznaczonych salach lekcyjnych.

Tematyka:

 • sprawozdanie Rady Rodziców,
 • informacja dla rodziców o możliwości udziału w bezpłatnych szkoleniach unijnych prowadzonych przez gminę Grójec,
 • informacja o postępach uczniów w nauce,
 • przedstawienie Statutu Szkoły.

20 listopada 2019

4

Zebranie z rodzicami -  przedstawienie wyników nauczania i wychowania za I półrocze roku szkolnego 2019/2020 uczniów wszystkich klas

14 stycznia 2020

5

Zebranie z rodzicami i omówienie wyników nauczania i wychowania

19 marca 2020

6

Zebranie z rodzicami i omówienie wyników nauczani i wychowania.

20 maja 2020

Tags:

Aktualne Projekty w szkole

Projekt Syntea

100 lat NIEPODLEGŁEJ POLSKI

Najlepsze Technika w Polsce

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w ZSP im. AK Obwodu "Głuszec”-Grójec w Grójcu jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Brązowej Szkoły 2018"

Jesteś NASZYM Absolwentem? - Weź udział w ANKIECIE

Nasz Wolontariat

NASZE SUKCESY - Wyniki MATUR 2017

NASZE SUKCESY - Wyniki MATUR 2018

Matematyka
Język polski
Język angielski
Matematyka
Język polski
Język angielski
Wykonanie strony i administracja: © Krzysztof Karwan. 2017-2020 Zespół Szkół im. Armii Krajowej Obwodu "Głuszec" - Grójec.