Jak poprawnie uzupełnić i przynieść wniosek do szkoły

Szanowni Państwo,
wniosek w powiecie grójeckim dla szkół, które mają rekrutację elektroniczną

PROSIMY UZUPEŁNIĆ I ODDAĆ
TYLKO JEDEN RAZ
DO SZKOŁY PIERWSZEGO WYBORU

(pomimo iż można mieć różne szkoły o różnych kierunkach na wniosku)

Zabronione jest wielokrotne tworzenie wniosków i zanoszenie ich do kilku szkół (dot. szkół, które biorą udział w rekrutacji elektronicznej VULCAN)

Jeżeli uczeń chce brać udział w rekrutacji w kilku szkołach, to we wniosku wybiera (DODAJE) kolejno szkoły i kierunki, które go interesują.

Ważna jest kolejność!

Szkoła i kierunek na pierwszym miejscu - to szkoła, do której zanosimy wniosek (tylko i wyłącznie!)

Jeżeli kandydat chce brać udział w rektuacji w Szkole np. A lub szkole B lub szkole C to kolejno dodaj te szkoły i kierunki na listę wyboru.

Sprawa najważniejsza,
nie wolno zmieniać kolejności wyboru szkół i kierunku po dostarczeniu wniosku, nawet jeśli nie został jeszcze zaakceptowany.
Jeśli kadydat chce tego dokonać musi poinformować szkołę o takiej zmianie.


 

Sukcesy Naszych Uczniów - ZS Grójec

RZEŹBA Z RECYKLINGU

Więcej…

Szkoła w Chmurze Microsoft

Aktualne Projekty w szkole

Projekt Syntea

100 lat NIEPODLEGŁEJ POLSKI

Najlepsze Technika w Polsce

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum w ZSP im. AK Obwodu "Głuszec”-Grójec w Grójcu jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł "Brązowej Szkoły 2018"

Jesteś NASZYM Absolwentem? - Weź udział w ANKIECIE

Nasz Wolontariat

NASZE SUKCESY - Wyniki MATUR 2017

NASZE SUKCESY - Wyniki MATUR 2018

Matematyka
Język polski
Język angielski
Matematyka
Język polski
Język angielski
Wykonanie strony i administracja: © Krzysztof Karwan. 2017-2020 Zespół Szkół im. Armii Krajowej Obwodu "Głuszec" - Grójec.